Mars Reconnaissance Orbiter, sonda, która ma fotografować Marsa w 2005 roku, zostanie zbudowana przez zakłady Lockheed Martin Astronautics z Denver. Ma ona dostarczyć zdjęcia o niespotykanej wcześniej rozdzielczości i dokładności.

Lockheed Martin oprócz wybudowania właściwej sondy, będzie odpowiedzialny za zintegrowanie i przetestowanie sześciu instrumentów naukowych oraz ładunków inżynieryjnych na pięcio i pół roczną misję. Zarządzać nią ma Laboratorium Napędów Odrzutowych (JPL) NASA. Kontrakt opiwa na kwotę 145 milionów dolarów.

Orbiter będzie ważył 1,8 tony, czyli dwa razy więcej od sondy Mars Global Surveyor, krążącej wokół Czerwonej Planety od ponad czterech lat; ma też dostarczyć dwanaście razy więcej zdjęć powierzchni od MGS (która dostarczyła ich ponad 100 tysięcy).

Na pokładzie sondy znajdą się: kamera wysokiej rozdzielczości, spektrometr widma światła widzialnego i bliskiej podczerwieni, sondownik atmosfery, kolorowa kamera szerokokątna oraz radar sondujący grunt płytko pod powierzchnią. Ponadto orbiter wyposażony będzie w urządzenia telekomunikacyjne i optyczną kamerę nawigacyjną, która ma zademonstrować precyzyjną nawigację dla przyszłych lądowników i innych orbiterów.

MRO przebada powierzchnię Marsa z nieosiągniętą do tej pory dokładnością – JPL będzie w stanie odróżnić szczegóły wielkości piłek plażowych. Pomogą one wskazać przyszłe miejsca lądowania, interesujące a jednocześnie wolne od niebezpieczeństw. Misja ma też pomóc poznać historię istnienia wody na Marsie przez badanie atmosfery, powierzchni oraz gruntu pod nią.

Autor

Wojciech Rutkowski