Meteoryt „Baszkówka”, który spadł w 1994 roku pod Piasecznem, zachował się niezmieniony przez 4,5 mld lat. Potwierdzają to ostatnie badania – poinformował dr Marian Stępniewski z Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie.

Dotychczasowe badania meteorytu prowadzone przez różne ośrodki naukowe w Polsce, Niemczech, USA i Japonii wskazują na jego unikatowy charakter. Umieszczono go w międzynarodowym urzędowym wykazie meteorytów uznanych za szczególnie ważne obiekty naukowe.

Meteoryt spadł 25 sierpnia 1994 roku w Baszkówce koło Piaseczna (stąd jego nazwa) i szybko trafił do Państwowego Instytutu Geologicznego.

„Baszkówka” to odrobina pierwotnej materii sprzed 4,5 mld lat, z której powstała później Ziemia. Materia tworząca naszą planetę ulegała licznym przeobrażeniom. Badania meteorytu pozwolą lepiej poznać właściwości jej pierwotnego składu.

Jest to jedyny znany dotąd na świecie meteoryt tej klasy, który w ciągu swej historii nie uległ przekształceniu. Początkowo stanowił fragment jakiegoś większego skupiska pierwotnej materii, od którego się oderwał. Krążył w kosmosie około 70 mln lat i unikając zderzeń z innymi obiektami spadł na Ziemię” – wyjaśnił dr Stępniewski.

Meteoryt zachował nienaruszony skład pierwotnej materii. Nie uciekły z niego między innymi pierwiastki lekkie.

Zakończone zostały już wszystkie ważniejsze badania meteorytu. Ich wyniki prezentuje w ostatnim, 45. zeszycie „Kwartalnik Geologiczny”.

Chcemy jeszcze przeprowadzić dodatkowe badania wieku meteorytu różnymi metodami – ołowiową i strontową. Wcześniej metodą argonową uzyskaliśmy wynik około 4,5 mld lat. Badania meteorytu mają duże znaczenie dla wyjaśnienia początków naszej planety – Ziemi” – wyjaśnił dr Stępniewski.

Autor

Marcin Marszałek