Na pokładzie sondy Rosetta Orbiter znajdzie się przyrząd do badania mikrofalowego, Microwave Instrument. Rosetta Orbiter, projekt Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), ma być pierwszą sondą, która wejdzie na orbitę komety, a Microwave Instrument będzie pierwszym przyrządem działającym w tej długości fali wysłanym na obiekt w Układzie Słonecznym inny niż Ziemia.

Za pomocą tego instrumentu będziemy badać ilość gazów w jądrze komety, ich temperaturę, prędkość, z jaką się wydobywają. Zmierzymy również temperaturę jądra komety” – mówi o Microwave Instrument dr Margaret Frerking z NASA, dyrektor projektu konstrukcji urządzenia.

Urządzenie zostało wyprodukowane w Kalifornii. Następnie zostało wbudowane w strukturę sondy w Alenia we Włoszech. Niedawno przewieziono je do Noordwjik w Holandii, gdzie przejdzie szereg testów. Kolejnym krokiem w podróży będzie Kourou w Gwinei Francuskiej, gdzie w styczniu 2003 roku odbędzie się wystrzelenie sondy. Rosetta okrąży najpierw Ziemię i dwie większe asteroidy, aby 28 listopada 2011 roku osiągnąć swojego partnera – kometę Wirtanen. W tym punkcie 5,5-letniej orbity komety Wirtanen, sonda będzie w odległości od Słońca zbliżonej do odległości Jowisza, czyli około 5 razy dalej niż Ziemia.

Sonda Rosetta spuści lądownik na jądro komety Wirtanen, a sama będzie krążyła w odległości 2 kilometrów. Z pokładu sondy Microwave Instrument będzie śledził, jak zmienia się zawartość pary wodnej ulatniającej się z lodowego jądra komety w miarę zbliżania się do Słońca. Gazy i pył uciekające z powierzchni komety tworzą jej warkocz, zwrócony w stronę przeciwną do Słońca (jest on ułożony “od” Słońca). Sonda pozostanie na orbicie Wirtanen przez 20 miesięcy. Rozpatrując odległość do Słońca, w tym czasie przesunie się z odległości Jowisza na odległość Ziemi. Przez ten okres jądro ulegnie znacznemu ogrzaniu, a naukowcy będą się mogli z bliska przyglądać, jak kometa ewoluuje i nieaktywna kulka lodu rozwija swój warkocz.

Na pokładzie sondy będzie znajdować się kamera – do badania detali powierzchni, mikroskop – do analiz próbek pyłów pochodzących z jądra, spektrometry – do obserwacji materiałów warkocza i powierzchni komety na różnych długościach fali. Zostaną też przeprowadzone próby badania wnętrza komety przy pomocy fal radiowych.

Microwave Instrument jest spektrometrem radiowym wysokich częstotliwości. Waży około 20 kilogramów. Jest zaprojektowany do badania wody, dwutlenku węgla, amoniaku i gazowego metanolu – czterech najczęściej spotykanych na kometach substancji. Jest to urządzenie bardzo czułe na zmiany długości emitowanych fal, za jego pomocą można mierzyć ilość, temperaturę i prędkość wydobywających się gazów.

Naukowcy chcą oszacować ilość masy traconej przez kometę. Przy pomocy tych danych chcą odtworzyć wygląd komety w momencie jej powstania i uzyskać nowe teorie wyjaśniające powstanie komet we wczesnym okresie powstawania Układu Słonecznego.

Mijając kamienną asteroidę Otawara i bogatą w dwutlenek węgla asteroidę Siwa, instrumenty Rosetty zmierzą temperaturę powierzchni asteroid i sprawdzą, czy znajdują się na nich warstwy emitujące parę wodną.

Autor

Anna Marszałek