W dniach od 26 lipca do 8 sierpnia w Załęczu Wielkim odbył się obóz astronomiczny dla uczniów szkół ponadpodstawowych, organizowany przez Klub Astronomiczny Almukantarat. Uczestnicy mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę z zakresu astronomii i nauk pokrewnych oraz nauczyć się podstaw nocnych obserwacji nieba i astrofotografii.

Zofia Wojtkowiak

Oprócz zajęć dydaktycznych organizowane były także zabawy integracyjne. Pod koniec pierwszego tygodnia odbyła się fabularna gra nocna, której tematem przewodnim był film animowany Shrek. Z okazji wyjątkowego roku olimpijskiego, zorganizowano olimpiadę obozową. Między sobą rywalizowały drużyny grup wychowawczych oraz drużyna kadry, a wśród konkurencji było m. in. wiązanie pół namiotu na czas, przeciąganie liny i gra w siatkówkę.

Zofia Wojtkowiak

Prócz zajęć prowadzonych przez kadrę obozową uczestnicy mogli uczestniczyć także w warsztatach prowadzonych przez zaproszonych gości. Pani dr Anna Łosiek przygotowała zajęcia z geologii planetarnej, podczas których uczestnicy analizowali powierzchnię marsjańskiego krateru Jezero, wyszczególnili należące do niego jednostki geologiczne oraz określili ich względny wiek. Tego samego dnia odbyły się także zajęcia z projektowania misji satelitarnych, prowadzone przez Alicję Musiał i Piotra Kuligowskiego. W ich ramach uczestnicy stworzyli prototypy satelitów oraz zaplanowali dla nich misję.

Zofia Wojtkowiak
Zofia Wojtkowiak

Jednym z najważniejszych punktów corocznego obozu dla starszych jest sesja referatowa, podczas której uczestnicy wygłaszają około piętnastominutowe wystąpienia na wybrany temat związany z astronomią i naukami pokrewnymi. W tym roku po raz pierwszy oprócz sesji referatowej odbyła się także sesja plakatowa, wieńcząca pracę nad projektami naukowymi realizowanymi przez najstarszych uczestników.

Zofia Wojtkowiak

Obóz zakończył się ogniskiem podsumowującym. Podczas niego rozdane zostały nagrody dla zwycięzców sesji referatowej i plakatowej oraz innych konkursów, które odbyły się w trakcje obozu. Pod koniec, zgodnie z tradycją Klubu Astronomicznego Almukantarat, kilka osób podpisało swoje deklaracje członkowskie.

Autor

Avatar photo
Krystyna Syty

Studiuję chemię i fizykę w kolegium MISMaP na Uniwersytecie Warszawskim. Naukowo szczególnie ciekawi mnie elektrochemia i ziemskie pole magnetyczne. Interesuję się uczeniem i popularyzacją nauk ścisłych wśród dzieci i młodzieży. W redakcji swoją przygodę zaczęłam od serii Śladami Messiera i Przygotowania do Olimpiady Astronomicznej. Byłam Zastępcą Redaktora Naczelnego w latach 2021-2022, od tego roku jestem Członkiem Zarządu Klubu Astronomicznego Almukantarat.