Ukazał się kolejny numer dwumiesięcznika „Urania-Postępy Astronomii”. Jak zawsze znaleźć w nim można ciekawe artykuły, krótkie informacje o najnowszych odkryciach w astronomii oraz kalendarzyk astronomiczny na listopad i grudzień.

Artykuły w najnowszym numerze pisma:

 • Andrzej Krasiński – „Teoria względności – o czym to jest i do czego służy?”;
 • Krzysztof Czart – „Obserwatorium rentgenowskie CHANDRA”;
 • Katarzyna Słyk – „Obiekty pasa Kuipera”;
 • Tomasz Ściężor – „Burzliwy żywot komety C/2000 WM1 (LINEAR)”.
Przeczytać też można krótkie informacje o:
 • problemach w określaniu wieku Wszechświata;
 • jonosferze ziemskiej;
 • obozie szkoleniowym PTMA;
 • gwiazdach typu widmowego G;
 • czarnych dziurach;
 • wiatrach w atmosferze Słońca;
 • badaniu najstarszego we Wszechświecie światła;
 • promieniowaniu rentgenowskim gwiazd neutronowych;
 • stosowaniu kamer video w astronomii;
 • montowaniu zwierciadła głównego teleskopu.
I jak zawsze: kolorowe zdjęcia, konkurs astronomiczny, kalendarzyk na dwa ostatnie miesiące roku oraz kącik listów do Redakcji.

Zapraszamy wszystkich Czytelników do zaprenumerowania „Postępów”. Pismo o tematyce czysto astronomicznej powinno być w domu każdego miłośnika rozgwieżdżonego nieba. Apelujemy też do kierujących bibliotekami szkolnymi i uczelnianymi o zamawianie tego dwumiesięcznika. Umożliwi to szerokiemu gronu ludzi kontakt z astronomią. Cena rocznej prenumeraty w 2002 roku wynosiła 42 złote.

Autor

Michał Matraszek