Polskie Towarzystwo Astronomiczne cieszy się swoją działalnością już od 100 lat! Powstało 19 lutego 1923 roku, dlatego obecny rok jest szczególny dla tej organizacji. W dniach 11-15 września odbył się XLI zjazd połączony z konferencją naukową, w której wzięło udział 220 osób.

Rok 2023 jest nie tylko wyjątkowym rokiem pod względem 100-letniej rocznicy PTA – jest również rokiem Kopernika ze względu na 550-letnią rocznicę urodzin tego astronoma. XLI zjazd Towarzystwa odbył się w mieście założenia PTA, a zarazem rodzinnym mieście Kopernika – Toruniu.

100 lat Polskiego Towarzystwa Astronomicznego.

Pierwszego dnia odbyła się sesja na temat historii polskiej astronomii oraz Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. Również w tym samym dniu zostały wręczone 3 prestiżowe nagrody:

  • Medal Bohdana Paczyńskiego jako najwyższe wyróżnienie za wybitny dorobek naukowy,
  • Nagroda i Medal im. Włodzimierza Zonna za popularyzację wiedzy o Wszechświecie (jedna z najstarszych polskich nagród w zakresie popularyzacji nauki),
  • Nagroda Młodych PTA – dla naukowców do 35 roku życia posiadających wybitny indywidualny dorobek naukowy.

Laureatami powyższych nagród zostali odpowiednio:

  • prof. Marek Abramowicz,
  • dr hab. Maciej Mikołajewski, dr Krzysztof Czart oraz Centrum Popularyzacji Kosmosu – Planetarium Toruń,
  • dr Jakub Klencki.

W ciągu kolejnych dni przewidziano urozmaicony program naukowy, sesje skupiające się na Słońcu i heliosferze; układach planetarnych i małych ciałach; obiektach zwartych i astronomii wieloaspektowej; astrofizyce wysokich energii; gwiazdach, układach gwiazd i materii międzygwiazdowej; kosmologii i ewolucja galaktyk, a także programach instrumentalnych.

„Nasze Towarzystwo działa na polu naukowym, wsparcia rozwoju astronomii w Polsce oraz w zakresie popularyzacji i edukacji. Najważniejszym dorobkiem Polskiego Towarzystwa Astronomicznego są moim zdaniem pokolenia pasjonatów astronomii, zarówno zajmujących się nią zawodowo, jak i hobbystycznie”

– wskazuje prof. dr hab. Marek Jacek Sarna,
prezes Polskiego Towarzystwa Astronomicznego

PTA jest również wydawcą czasopisma „Urania – Postępy Astronomii”, które jest nowoczesnym dwumiesięcznikiem popularnonaukowym. Magazyn poświęcony badaniom kosmosu należy jednocześnie do najstarszych polskich czasopism – niedawno obchodził 100-lecie ukazywania się. Urania to także duży portal internetowy z bieżącymi informacjami o badaniach kosmosu i polskim przemyśle kosmicznym. PTA jest również współproducentem telewizyjnego cyklu Astronarium.

Korekta — Matylda Kołomyjec, Szymon Ryszkowski

Autor

Marta Siwiec