CAMK w Warszawie rozpoczęło się jesienne seminarium dla miłośników astronomii, którzy minionego lata rozpoczęli swoją przygodę z Almukanataratem. Tematem przewodnim czterodniowego spotkania jest Układ Słoneczny.

Centrum Astronomiczne PAN im. Mikołaja Kopernika w Warszawie jest oficjalną siedzibą Almukantaratu. To właśnie tutaj odbywa się zwykle pierwsze seminarium dla osób, które latem po raz pierwszy spotkały się z Klubem na obozie w Załęczu.

W trakcie seminarium młodzi uczestnicy zaprezentują referaty obejmujące tematyką Układ Słoneczny. Na Bartycką 18, gdzie mieści się CAMK, przyjadą również starsi przyjaciele i członkowie Klubu. Niektórzy z nich podzielą się zdobytą w ostatnim czasie wiedzą przygotowawszy wystąpienia z zakresu nauk ścisłych. W planie znajdzie się zapewne spacer na nowootwarty Most Siekierkowski z przeprowadzeniem przy tej okazji zaproponowanych wcześniej badań statystycznych.

Seminarium, poza niewątpliwie naukowym wymiarem, jest przede wszystkim okazją do spotkania przyjaciół z całej Polski i oderwania się przy tym od jesiennej codzienności. Trudno przewidzieć, co wydarzy się w jego trakcie, ale wszyscy oczekują miłej atmosfery i dobrej zabawy.

W niedzielę, bezpośrednio po seminarium, odbędzie się Rada Klubu, na której zostaną omówione ścieżki dydaktyczne przyszłych spotkań. Odbędzie się też dyskusja nad zadaniami na rok 2003.

Autor

Wojciech Rutkowski