Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne oraz Polskie Towarzystwo Meteorytowe organizują IV Seminarium Meteorytowe, które odbędzie się w Olsztynie 20-21 kwietnia 2007.

Seminarium odbędzie się w olsztyńskim planetarium, przy Al. Piłsudskiego 38. W programie znajduje się osiem sesji referatowych. Oto niektóre tematy wystąpień:

 • Meteoryty w historii Ziemi
 • Od granic Wszechświata do Pułtuska
 • Pierwszy polski doktorat z meteorytyki
 • Problem bilansu powierzchni Ziemi w geologii
 • Skład mineralny największego meteorytu Polski
 • Nowe elementy w klasyfikacji chondrytów
 • Materia gazowo–pyłowa komet Borelly, Tempel1 i Wild 2
 • Zastosowanie nowych metod analitycznych w badaniach meteorytów
 • Strzelce Krajeńskie – deszcz meteorytów czy kataklizm średniowieczny?
 • Najnowsze luminescencyjne dane wieku impaktów w Morasku, Kaali i Ilumetsa
 • Lodowe meteoryty, kosmiczne galarety i kamienie jak pył
 • Analityczna mikroskopia elektronowa w badaniach chondrytów węglistych

Więcej informacji można znaleźć na stronie seminarium.

Autor

Wojciech Rutkowski