Po świątecznej przerwie w przebiegu dwóch długotrwałych eksperymentów na pokładzie ISS ruszyły one znów pełną parą, zaś załoga Stacji zakończyła eksperymenty związane z biologią komórki.

Eksperyment badający możliwość ochrony warunków mikrograwitacji przed wstrząsami zwany Active Rack Isolation System ISS Characterization Experiment (ARIS-ICE) oraz eksperyment fizyki koloidów w warunkach mikrograwitacji (Experiment on Physics of Colloids in Space – EXPPCS) 2 stycznia wznowiły pracę po trwającej od 21 grudnia świątecznej przerwie. Centrum obsługi ładunku (Payload Operations Center) z należącego do NASA centrum Marshall Space Flight Center w Huntsville wysłało odpowiednie komendy, które uaktywniły szafę EXPRESS Rack 2, system zapewniający eksperymentom energię elektryczną, dane, chłodzenie i inne usługi. Oba eksperymenty pracują od początku 2001 roku i są zdalnie kontrolowane z Ziemi, okazjonalnie wymagają opieki załogi.

27 grudnia 2001 załoga zakończyła wszystkie eksperyment związany z biologią komórki. Wykorzystując system Cellular Biotechnology Operations Support System przez 12 dni członkowie Załogi Czwartej hodowali komórki ludzkiej krwi, nerek i mgdałków. Wyniki eksperymentu zostały umieszczone w hłodni i przy najbliższej okazji wrócą na Ziemię do analizy. Eksperyment jako jeden z niewielu wymagał intensywnej uwagi i opieki załogi, jednak być może będzie pomocny w badaniu raka i innych chorób. W warunkach mikrograwitacji hodowane komórki rosną w zdrowe, trójwymiarowe struktury, które przypominają ich naturalny układ w ludzkim organiźmie. Pozwala to na dokładne zbadanie zależności pomniędzy komórkami, co w przypadku ziemskich hodowli jest znacznie utrudnione.

W okresie Świąt załoga zajmowała się naukowym badaniem rozwoju stosunków interpersonalnych pomiędzy sobą i pomiędzy członkami załogi stacji a kontrolą lotu na Ziemi, badaniami wydolności układu oddechowego oraz refleksu.

W niezakłócony sposób pracują także dwa eksperymenty dotyczące kryształów proteinowych (eksperyment ma postać umieszczonej na zewnątrz stacji kolekcji próbek materiałów o łącznej wielkości walizki) oraz badania wibracji w module laboratoryjnym Desitny.

Załoga tradycyjnie zajmowała się też fotografowaniem powierzchni naszej planety. Na przełomie stycznia i lutego mają ruszyć nowe eksperymenty takie jak choćby The Advanced Astroculture Experiment oraz program fotografii Ziemi EarthKAM. Będziemy o nich informować.

Autor

Marcin Marszałek