W ramach programu nauki o Ziemi – Earth System Science Pathfinder, NASA wybrała dwie misje satelitarne, jakie mają dostarczyć nowych informacji na temat zmian w ziemskim klimacie, związanych z obiegiem węgla i rolą oceanów. Aby lepiej zrozumieć i chronić Ziemię, wiedzę o naszej planecie poszerzyć mają misje OCOAquarius.

OCO

Orbiting Carbon Observatory, czyli Orbitujące Obserwatorium Węgla, dostarczy globalnych pomiarów zawartości dwutlenku węgla w atmosferze, niezbędnych do opisania rozmieszczenia i zmienności jego źródeł i miejsc, w których zanika.

Partnerami misji jest 19 organizacji reprezentujących międzynarodowy przemysł i środowiska akademickie, natomiast badaniami będzie przewodniczył dr David Crisp z JPL. Badania mają pomóc w prognozowaniu poziomu dwutlenku węgla w atmosferze w przyszłości. Jego rosnące stężenie wzbudziło niepokój i obawy przez globalnym ociepleniem. Wiemy, że połowa produkowanego przez człowieka gazu jest pochłaniana przez oceany i biosferę, za mało wiemy jednak o naturalnych ujściach dwutlenku węgla aby przewidzieć reakcję klimatu na zwiększoną zawartość tego gazu w atmosferze.

Aquarius

Misja Aquarius mapo raz pierwszy dostarczyć globalnych map zasolenia oceanów; kluczowej, lecz nie poznanej jeszcze dokładnie kwestii w zdolności oceanów do gromadzenia i transportu energii cieplnej, która z kolei wpływa na ziemski klimat i obieg wody.

Sonda ma pracować trzy lata, wykonując co miesiąc mapę koncentracji soli w wodach oceanów. W ten sposób będą mogły być obserwowane zmiany oraz łączny efekt parowania, opadów, wpadających rzek czy topnienia lodów w cyklach rocznych oraz w dłuższej skali czasu.

Badania pod kierownictwem dra Cheta Koblinsky’ego z Centrum Lotów Goddarta NASA odbędą się – podobnie jak OCO – przy udziale 17 miedzynarodowych partnerów, w tym przy współpracy Argentyńskiego Programu Kosmicznego.

Poza dwoma (spośród 18 propozycji) wybranymi misjami, NASA wskazała też projekt HYDROS, który będzie programem alternatywnym w przypadku, gdy któraś z dwóch misji napotka na trudności. Hydros ma obserwować z kosmosu wilgotność gleb, również istotny czynnik w modelach klimatycznych i przepowiadaniu pogody.

NASA wyłoży na każdą z dwóch wybranych misji 175 milionów dolarów. Mają one rozpocząć się w ciągu około dziewięciu miesięcy.

Celem badań w ramach programu Earth System Science Pathfinder jest lepsze zrozumienie i ochrona naszego wspólnego domu. Poznając Ziemię, rozwijamy techniki i wiedzę potrzebną w badaniach odległych światów, a dysponując wiedzą – czynimy nasze życie lepszym.

Na ilustracji przedstawiony jest rozkład temperatury powierzchni oceanów kuli ziemskiej. Dane pochodzą z systemu satelitarnego Earth Observation System.

Autor

Wojtek Rutkowski