21 lipca o 13:00 Księżyc znajdzie się w pełni, a o 21:46 – w perygeum swojej orbity. W tym punkcie prędkość Księżyca osiąga maksymalną wartość.

Średnia odległość Ziemi od jej naturalnego satelity to 384 tysiące kilometrów. Jednak spłaszczenie jego orbity (mimośród wynosi 0,0549) powoduje, że odległość ta zmienia się około od około 362 tysięcy (w perygeum) do około 405 tysięcy (w apogeum) kilometrów.

Razem ze zmianami odległości zmienia się też prędkość Księżyca. Wynika to z zasady zachowania momentu pędu. Przy omawianiu mechaniki Układu Słonecznego zasadę tę zwykle nazywamy drugim prawem Keplera (o stałości prędkości polowej). Prędkość przyjmuje maksymalną wartość w perygeum (punkcie najbliższym Ziemi), a minimalną – w apogeum.

(Stosunkowo proste) szacunki pokazują, że wartość prędkości orbitalnej Księżyca zmienia się od około 965 do około 1080 metrów na sekundę.

Autor

Michał Matraszek