Najnowsze obserwacje SOHO (Solar and Heliospheric Observatory), satelity Ulysses i flotylli satelitów Cluster, dowodzą, że z pętlami koronalnymi mogą być związane silne wibracje. Odkryto, że podczas burz słonecznych niektóre pętle drgają jak struny gitary. Pętle są jednym z elementów aktywnosci słonecznej, którą naukowcy badają w związku z jej wpływem na funkcjonowanie na przykład satelitów.

Najwięcej informacji dostarczył instrument SUMER (Solar Ultraviolet Measurements of Emitted Radiation), który może mierzyć prędkości naelektryzowanego gazu, tworzącego pętle. Uzyskane w promieniowaniu ultrafioletowym dane pokazują, jak pętle wibrują i kołyszą się.

Temperatura gazu w pętli waha się między 9 a 20 milionami kelwinów. W takiej temperaturze wybijane są elektrony z atomów żelaza, a powstałe jony emitują promieniowani ultrafioletowe, rejestrowane przez SUMER. Podczas wibracji pętli, zakres emitowanego promieniowania nieznacznie się zmienia. Na tyle wyraźnie jednak, by naukowcy mogli określić prędkość wahań. Zazwyczaj, rozciągająca się na 350 tysięcy kilometrów pętla kołysze się z okresem 20 minut. Ponieważ temperatura szybko maleje, po dwóch do trzech oscylacjach ruch na boki ustaje.

“Struna” jest naprężona dzięki oddziaływaniu silnego pola magnetycznego przebiegającego wzdłuż pętli gazu. Co może powodować wibracje? Z dolnej części atmosfery słonecznej unosi się strumień wysokoenergetycznych cząsteczek, które uderzają w pętlę i wybijają prawie wszystkie elektrony z atomu żelaza. To powoduje intensywne promieniowanie i kołysanie się pętli.

Gasnąca wibracja przekazuje swoją energię atmosferze słonecznej. Tworzy to związki między pętlami, wibracjami i różnymi rodzajami erupcji słonecznych, które naukowcy chcą poznać, by lepiej chronić urządzenia na Ziemi przed szkodliwymi skutkami aktywności słonecznej. Powiązanie przejawów aktywności naszej gwiazdy jest kluczowe dla prawidłowego przewidywania pogody słonecznej.

Aby lepiej zrozumieć naturę atmosfery słonecznej, podsumować dotychczasową wiedzę i porównać swoje wnioski, naukowcy spotykają się na konferencji na greckiej wyspie Santorini, gdzie zostaną przedstawione również prezentowane wyniki. Opisanymi badaniami pętli koronalnych kierował dr Werner Curdt z Max-Planck-Institut fur Aeronomie. Zachęcamy również do przeczytania wcześniejszego artykułu, dotyczącego nowych odkryć o Nowe obserwacje dostarczają informacji o pętlach koronalnych“>zachowaniu się pętli koronalnych.

Autor

Anna Marszałek