NASA wybrała dwa ciekawe naukowo miejsca lądowania dla bliźniaczych misji (Mars Exploration Rovers), które na początku przyszłego roku mają zacząć badać Czerwoną Planetę. Miejscami tymi są: ogromny krater, w którym być może kiedyś była woda i duże odsłonięcie form mineralnych powstałe przy udziale ciekłej wody.

Każdy z lądowników będzie w miejscu lądowania poszukiwał geologicznych dowodów na istnienie tam w przeszłości wody i warunków odpowiednich dla zaistnienia życia.

Lądowania na Marsie jest bardzo trudne, w niektórych zaś miejscach trudniejsze niż w innych” – powiedział dr Ed Weiler, z NASA. “W naszym wyborze musieliśmy balansować między technicznymi możliwościami wylądowania, a wartością naukową wybranego miejsca. Wybrane lokalizacje spełniają oba warunki“.

Pierwsza misja, zaplanowana na 30 maja, skieruje się do krateru Gusev położonego 15 stopni na południe od równika planety. Druga, start której zaplanowano na 25 czerwca, wyląduje w Meridiani Planum, obszarze w którym znajdują się minerały zawierające tlenki żelaza, około 2 stopni na południe od równika, prawie po przeciwnej stronie planety niż krater Gusev.

Lądowania zaplanowane są na 4 i 25 stycznia 2004 roku.

Autor

Michał Matraszek