Wśród astronomów utrwalił się pogląd, że znajdująca się najbliżej nas galaktyka Andromedy znacznie się różni od drogi Mlecznej. Jednakże grupa naukowców ze Scottem Chapmanen z Kalifornijskiego Institute of Technology oraz Rodrigo Ibata z Obserwatorium w Strasburgu na czele, przekonują na łamach Astrophysical Journal, że te pozornie inne galaktyki mają cechy wspólne.

Tłumaczenie: Marcin Patecki

Doszukują się oni podobieństw na drodze ewolucji galaktyk, która według nich miała bardzo zbliżony przebieg. Swoje poglądy podpierają badaniami przeprowadzonymi na blisko 10 000 gwiazd. Wykazały one, że halo galaktyczne Andromedy jest ubogie w metale i zawiera niewiele pierwiastków cięższych od wodoru – podobnie jak Droga Mleczna. Wskazuje to na podobny przebieg formowania się tych galaktyk. Według Chapmana obie kształtowały się z obłoków protolagaktycznych zawierających mniejsze grupy gwiazd zapadających się w halo ciemnej materii.

Chociaż nie wiadomo co jest istotą ciemnej materii, to jest obecność w galaktykach jest dobrze potwierdzona. Powszechne teorie dotyczące ewolucji galaktyk przyjmują, że ciemna materia bardzo dobrze się sprawdza jako zarodek przyszłej galaktyki, jako że przyciąga okoliczne gwiazdy, skupiając je w ciaśniejsze grupy. Galaktyki takie, jak Droga Mleczna lub Andromeda prawdopodobnie pochłonęły około 200 mniejszych galaktyk i obłoków protogalaktycznych w ciągu ostatnich 12 miliardów lat.

Aby wykazać niewielką zawartość ciężkich pierwiastków w gwiazdach halo Andromedy, naukowcy posłużyli się pomiarem prędkości kątowych takich obiektów zmierzających lub oddalających się dokładnie na kierunku Ziemi, używając 10-metrowego teleskopu Keck-II.

Z badanych 10 000 gwiazd 10 procent okazało się być obiektami wchodzącymi w skład halo galaktycznego rozległego na ponad 500 tysięcy lat świetlnych. Przez niewielką zawartość pierwiastków cięższych od wodoru uważa się, że powstały stosunkowo niedawno, w czasie, gdy masywne halo ciemnej materii przechwyciło pierwsze obłoki protogalaktyczne. Różnią się one też tym, że wcale nie rotują, podczas gdy inne gwiazdy potrafią obracać się z prędkością 200km/s.

Badania te były pierwszymi, które pozwoliły poszerzyć wiedzę na temat gwiazd znajdujących się w halo galaktycznym. Oprócz tego rzuciły nowe światło na ciemną materię i jej wpływ na jego formowanie, a także wykazały wiele podobieństw w ewolucji Andromedy i Drogi Mlecznej.

Autor

Avatar photo
Redakcja AstroNETu

Komentarze

  1. rsaw    

    Gwiazdy halo powstały stosunkowo szybko — We fragmencie „Przez niewielką zawartość pierwiastków cięższych od wodoru uważa się, że powstały stosunkowo niedawno, w czasie, gdy masywne halo ciemnej materii przechwyciło pierwsze obłoki protogalaktyczne.” zamiast 'stosunkowo niedawno’ powinno być 'stosunkowo szybko’.
    Swoją drogą nie wiem, co ma pomiar prędkości kątowych do składu chemicznego – choć w oryginalnym tekście wspomniane jest użycie spektrografu, to ten, jak wiadomo, można stosować i do wyznaczania składu chemicznego, i do wyznaczania prędkości.

Komentarze są zablokowane.