Henize 2-10 to aktywna gwiazdotwórczo mała galaktyka karłowata, położona 30 milionów lat świetlnych od Ziemi w gwiazdozbiorze Kompasu. Od ponad dekady toczy się dyskusja, czy w jej centrum znajduje się czarna dziura, lecz w przeciwieństwie do dużych galaktyk, w których mieszczą się supermasywne czarne dziury, ta miałaby mieć stosunkowo małą masę. Co więcej, obserwacje Henize 2-10 mogą też zmienić nasze postrzeganie czarnych dziur. Dane z Kosmicznego Teleskopu Hubble’a ukazują strumień gazu rozciągający się od czarnej dziury do obszaru gwiazdotwórczego w tej galaktyce. Prawdopodobnie gaz ten wywołuje proces formowania się nowych gwiazd.

Z galaktyką Henize 2-10 wiąże się też dość ciekawa historia dotycząca prawidłowej klasyfikacji tego obiektu. Początkowo została umieszczona w katalogu mgławic planetarnych przez Karla Henize, 30 lat po odkryciu przez Edwina Hubble’a istnienia innych galaktyk niż Droga Mleczna. Do tej pomyłki doszło ze względu obecność silnych linii emisyjnych, które są charakterystyczne dla mgławic planetarnych. Dopiero odkrycie silnego źródła radiowego wewnątrz Henize 2-10 w latach siedemdziesiątych doprowadziło do zmiany klasyfikacji obiektu na galaktykę. Późniejsze obserwacje, w tym odkrycie co najmniej dwóch obszarów gwiazdotwórczych blisko centrum galaktyki oraz emisji charakterystycznej dla gwiazd Wolfa-Rayeta, uściśliło klasyfikację na galaktykę Wolfa-Rayeta – podklasę galaktyk gwiazdotwórczych.

Autor

Avatar photo
Anna Wizerkaniuk

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Elektronika na Politechnice Wrocławskiej, członek Zarządu Klubu Astronomicznego Almukantarat, miłośniczka astronomii i książek