Polskie przyrządy na satelitach “Interboll” potwierdziły występowanie okresowo w strefach polarnych silnych strumieni cząstek wysokoenergetycznych, zarejestrowanych przez amerykańskiego satelitę “Polar”. Wyniki badań zostaną zaprezentowane na zorganizowanym przez COSPAR międzynarodowym kolokwium w Konstancinie.

Odkrycie tych strumieni – o nieznanym jeszcze pochodzeniu – będzie jednym z tematów specjalnego kolokwium COSPAR (Committee on Space Research) w Polsce.

Wyniki zakończonego już kosmicznego projektu “Interboll” oraz dotychczasowe osiągnięcia trwającego jeszcze projektu “Cluster”, obejmujących badania zjawisk zachodzących w ziemskiej jonosferze, zostaną zaprezentowane na międzynarodowym kolokwium 6-10 lutego w Konstancinie pod Warszawą, zorganizowanym przez COSPAR – poinformował PAP dr Jan Błęcki z Centrum Badań Kosmicznych PAN.

W obu tych projektach uczestniczą uczeni z CBK PAN. Na rosyjskich satelitach ‘Interboll’ była polska aparatura badawcza. Mamy duży wkład nie tylko w bezpośrednie obserwacje, ale także w prace teoretyczne, związane z badaniami jonosfery i wiatru słonecznego. Uczestniczymy w opracowywaniu danych z satelitów “Cluster” – powiedział dr Błęcki.

Na kolokwium COSPAR, z udziałem 90 uczonych z kilkunastu krajów, omawiane będą skutki zetknięcia się wiatru słonecznego – strumienia naładowanych cząstek (protonów i cząstek alfa) – z ziemskim polem magnetycznym, przenikania tych strumieni do wnętrza magnetosfery. W efekcie wywołują one świecenie atmosfery, zorze polarne, burze magnetyczne. Zjawiska te wpływają na warunki łączności, przekazywanie energii i zachowanie się żywych organizmów – także ludzi – zaznaczył dr Błęcki.

Autor

Marcin Marszałek