W Krakowie rozpoczął się wczoraj XXX zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. Patronat nad imprezą objął Prezes Rady Ministrów RP Jerzy Buzek.

Zjazd odbywa się pod hasłem: “Astronomia na progu XXI wieku”. Gromady kuliste, radiowe mapy nieba i promieniowanie pulsarów są tylko niektórymi z poruszanych na zjeździe tematów.

Można było spotkać takie sławy astronomii jak Richard Wielebiński, szef Instytutu Radioastronomii w Niemczech, czy Bohdan Paczyński, profesor uniwersytetu w Princeton. Astronomowie będą w ciągu dwóch najbliższych dni dyskutować na zamku w Przegorzałach pod Krakowem.

Autor

Łukasz Wiśniewski