Wspólnym wysiłkiem naukowców, nauczycieli i urzędników w województwie kujawsko-pomorskim ruszy pierwszy w swoim rodzaju projekt naukowy. Przy dwunastu szkołach w regionie powstaną obserwatoria astronomiczne – pierwsze już w przyszłym roku.

Szczęśliwą dwunastkę tworzą szkoły podstawowe, gimnazja i licea w Brodnicy, Dobrzyniu nad Wisłą, Golubiu-Dobrzyniu, Inowrocławiu, Kruszwicy, Radziejowie, Strzelnie, Tucholi, Unisławiu i Złejwsi Wielkiej. Tuzina dopełni ostatni, jeszcze nie wytypowany ośrodek. Regionalne centra, takie jak Toruń, nie są w ogóle brane pod uwagę, i to nie tylko dlatego, że zanieczyszczenie nieba wielkomiejskim światłem uniemożliwia jakiekolwiek poważniejsze obserwacje. Dodatkowym celem projektu jest bowiem przybliżenie astronomii przez wielkie “A” ambitnym uczniom z mniejszych miast i wsi.

Budowa i wyposażenie każdego z obiektów pochłonie ok. 150 tys. zł (częściowo asygnowanych z funduszy UE). Do dyspozycji uczniów będą między innymi ponadtrzydziestocentymetrowe teleskopy Schmidta-Cassegraina, kamery CCD, sprzęt komputerowy, fotograficzny, projektory i elektroniczne stacje meteorologiczne.

Położenie z dala od wielkich źródeł rozproszonego światła nie było jedynym kryterium doboru szkół z listy. Równie ważna była dotychczasowa aktywność nauczycieli i uczniów w ramach kółek zainteresowań czy konkursów przedmiotowych. Dzięki temu uniknie się sytuacji, w której cenny sprzęt pozbawiony należytej opieki skazany jest na zniszczenie lub – co gorsza – nieużywanie.

W projekt zaangażowani są naukowcy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN, Centrum Badań Kosmicznych PAN, pracownicy kujawsko-pomorskiego kuratorium i urzędu marszałkowskiego, oraz nauczyciele z zainteresowanych szkół. Prognozy są entuzjastyczne: dyrektor Zespołu Szkół w Złejwsi Wielkiej, Robert Swiontek Brzezinski, ocenia, że po wybudowaniu obserwatorium liczba członków kółka astronomicznego może zwiększyć się nawet dwuipółkrotnie.

Autor

Paweł Laskoś-Grabowski