Od 27 lutego do 2 marca odbędzie się XXV Seminarium oraz X Walne Zgromadzenie Pracowni KometMeteorów. Spotkanie odbędzie się w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie przy ulicy Bartyckiej 18. Seminarium jest okazją do nawiązania kontaktu z jedną z najprężniej działających grup obserwatorów meteorów na świecie, a także do wymiany doświadczeń i spotkania się osób zaangażowanych w prace PKiM.

Tematyka wykładów na seminarium jest bardzo różnorodna – dotyczy zarówno zagadnień teoretycznych i praktycznych związanych z prowadzonymi przez Pracownię badaniami, a także innych dziedzin astronomii. Prelekcje prowadzone będą przez pracowników naukowych Centrum Astronomicznego, Centrum Badań Kosmicznych PAN, Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, swoje prezentacje przedstawią też członkowie Pracowni Komet i Meteorów.

W trakcie Walnego Zgromadzenia podsumowana zostanie działalność zarządu, odbędzie się też dyskusja na temat aktualnej sytuacji Pracowni. Zgodnie ze statutem PKiM odbędą się wybory zarządu na kolejną dwuletnią kadencję.

PKiM kieruje zaproszenie do udziału zwłaszcza do młodych, ambitnych osób, które chciałyby ukierunkować swoje astronomiczne zainteresowania w sposób efektywny i niebanalny. Astronomia meteorowa jest dziedziną bardzo otwartą na działania miłośników astronomii, obserwacje zbierane w standaryzowany sposób są w tej dziedzinie od lat wykorzystywane w poważnych analizach i publikacjach.

Informacje na temat zgłoszenia na Seminarium można znaleźć na stronach PKiM.

Autor

Wojciech Rutkowski