W Łodzi rozpoczyna się dziś 31. Międzynarodowa Konferencja Promieniowania Kosmicznego. Bierze w niej udział około tysiąca uczonych z całego świata. Spotkanie potrwa do 15 lipca.

Organizatorem imprezy jest Katedra Astrofizyki Wysokich Energii na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Łódzkiego oraz Zakład Fizyki Promieniowania Kosmicznego Instytutu Problemów Jądrowych.

Konferencje odbywają się co dwa lata. W tym roku zorganizowano ją w mieście, które jest największym w Polsce ośrodkiem badania promieniowania kosmicznego. Badania, także w licznych międzynarodowych kooperacjach, prowadzone są zarówno na Uniwersytecie jak i w Instytucie Problemów Jądrowych (jednym z zakładów “Świerku”).

Do górnych warstw atmosfery ziemskiej nieustannie dociera strumień cząstek elementarnych o dużej energii. To właśnie promieniowanie kosmiczne. Rekordowe zarejestrowane cząstki niosły energię około 1020 elektronowoltów. Nie docierają one bezpośrednio do powierzchni Ziemi, lecz zderzając się z atomami tworzącymi powietrze, powodują powstawanie kaskad złożonych z ogromnej liczby cząstek.

Uczeni spotykający się w Łodzi zajmują się między innymi metodami rejestracji kaskad, symulacjami ich rozwoju w atmosferze, teoriami mówiącymi o przyspieszaniu cząstek do tak wielkich energii i ich rozchodzeniu się w Galaktyce i Wszechświecie, poszukiwaniem źródeł promieniowania kosmicznego, a także astronomią promieniowania gamma i neutrin.

Plac Wolności w Łodzi

Pomnik Tadeusza Kościuszki na Placu Wolności w Łodzi. Na południe wybiega czterokilometrowa ulica Piotrkowska, na wschód-Pomorska, na północ-Nowomiejska, a na Zachód-Legionów.

Autor

Michał Matraszek