Sformułowany przez Newtona problem trzech ciał, nadal nie został rozwiązany. Jest on szczególnym przypadkiem problemu n-ciał. Problem n-ciał to zagadnienie fizyczne polegające na sformułowaniu wzoru jawnego opisującego trajektorię pewnej oddziałującej grawitacyjnie ilości ciał o zerowej początkowej prędkości (w przypadku problemu trzech ciał oczywiście liczba ciał wynosi 3). Wielu słynnych matematyków starało się takowy stworzyć, między innymi Pierre Simon de Laplace i Henri Poincaré, lecz niestety bez skutku.

Po czasie naukowcy doszli do konsensusu, że taki wzór nie istnieje. Jednakże nie oznacza to, że problem trzech ciał nie ma rozwiązania. Powodem jest to, że dla aktualnie znanych praw fizyki, jest wiele różnych możliwych orbit takich ciał. Więc o ile nie da się opisać wszystkich jednym ogólnym wzorem, wszystkie mogą zostać rozwiązane numerycznie. Przez lata pojawiało się co raz więcej takich rozwiązań, a teraz międzynarodowy zespół naukowców opublikował wiele kolejnych rozwiązań, gdyż aż 12000.

Z każdym kolejnym rozwiązaniem, trajektorie tych trzech ciał są coraz bardziej abstrakcyjne, chaotyczne, gdyż są trudniejsze do opisania. Nie inaczej jest właśnie z nowymi rozwiązaniami, znalezionym przez ten zespół. Jednakże, jak twierdzi Ivan Hristov, główny autor badań, orbity te „mają piękną strukturę przestrzenną i czasową”

Wizualizacja jednego z rozwiązań problemu trzech ciał

 

Badania te jednakże nie mają zbyt wielkiego wpływu na dziedzinę astronomii – mimo stabilności trajektorii w układzie zamkniętym, nie występują one raczej w przyrodzie, z powodu wielkiej ilości sił zewnętrznych oddziałujących na takie układy. Jednakże jak mówi Hristov, „Wartość naukowa tych badań zostanie określona dopiero po głębszej analizie stabilności takich układów”.

Korekta — Rafał Górski

Autor

Alex Rymarski