Wyniesiony na orbitę w 7 grudnia 2001 roku, należący do NASA satelita TIMED przeszedł pomyślnie ostatnie kontrole stanu technicznego i zacznie zbierać dane na temat granic atmosfery ziemskiej. Satelita ten będzie badać strukturę mezosfery oraz dolnej termosfery/jonosfery (MLTI), nie poznanego dotychczas regionu znajdującego się w odległości 65 do 180 kilometrów od powierzchni Ziemi.

Skrót TIMED od Thermosphere, Ionosphere, Mesosphere, Energetics and Dynamics znaczy Termosfera, Jonosfera, Mezosfera, Energetyka i Dynamika. W ciągu dwóch lat swojej misji satelita będzie badać skład chemiczny regionu w którym, się znajdzie, oraz przepływ energii przez atmosferę.

Naukowcy zbadają jak ta i niższa warstwa atmosfery oddziałują ze sobą, jak również wpływ MLTI na przestrzeń kosmiczną wokół Ziemi, w której znajdują się satelity o niskich orbitach. Określą również wpływ wydarzeń na Słońcu na warstwę.

Cieszymy się, że nasza misja się rozpoczęła” – mówi dr Sam Yee, przewodniczący misji w Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory. – „Obserwacje TIMED dostarczą pierwszego globalnego obrazu tego granicznego regionu i dadzą podstawę do dalszych jego badań„.

Podczas misji TIMED zbada własności fizyczne regionu. Pozwoli to w przyszłości na dokładniejsze przewidywania „pogody kosmicznej” i jej wpływu na komunikację, kierowanie satelitami czy trwałość pojazdów kosmicznych„. Współpraca z obserwatoriami naziemnymi i przy użycie czułych instrumentów pozwoli na najbardziej pełne dostarczenie danych o regionie.

TIMED jest pierwszym z sześciu satelitów Solar Terrestrial Probes (STP). Głównym celem misji STP jest zbadanie związków Ziemi i Słońca a w szczególności:

  • poznanie źródła zmienności Słońca
  • zbadanie odpowiedzi Ziemi i planet

Autor

Anna Marszałek