O godzinie 23:39:00.270 naszego czasu rakieta Delta 4 z satelitą Eutelsat W5 na pokładzie opuściła wieżę startową, rozpoczynając swój inauguracyjny lot. Start zakończył się pełnym sukcesem – 28 minut i 28 sekund później satelita znalazł się na zaplanowanej orbicie, a po kolejnych 9 minutach odłączył się od rakiety.

O 16:39 czasu polskiego zegary zatrzymały się planowo w pozycji T-5 godzin i 45 minut. Sprawdzono, czy odliczanie można bezpiecznie zatrzymać na wypadek gdyby w ostatnich sekundach przed startem wystąpił jakiś problem. O 17:39 odliczanie wznowiono.

18:20 – technicy zakończyli swoją pracę i opuścili platformę startową. Za chwilę rozpocznie się tankowanie.

18:32 – rozpoczęto wtłaczanie do zbiorników rakiety ciekłego wodoru. Jednocześnie uruchomiono chłodzenie pompy ciekłego tlenu, którego ładowanie rozpocznie się niebawem.

20:00 – trwa tankowanie pierwszego stopnia Delty. Niebawem rozpoczną się testy radiowego połączenia telemetrycznego.

20:39 – pierwszy stopień jest już prawie zatankowany. Wydano już zgodę na rozpoczęcie tankowania drugiego stopnia. Jeszcze 3 godziny do startu.

21:09 – zakończono tankowanie górnego stopnia ciekłym wodorem, ładowanie ciekłego tlenu zostanie zakończone za kilka minut. Potem zbiorniki będą systematycznie uzupełniane w miarę jak kriogeniczne paliwo i utleniacz będą wyparowywały.

22:09 – jeszcze 1,5 godziny do startu. Za kilka minut rozpoczną się testy sterowania dyszami silników. Odliczanie przebiega bez problemów, jednak na czystym dotychczas niebie zaczęły zbierać się chmury.

22:20 – w tej chwili prędkość wiatru przekracza normę, przy której dopuszcza się start. Meteorolodzy obserwują rozwój chmur, ale nadal określają szanse na dobrą pogodę na ok. 80%.

22:33 – test sterowania dyszą silnika drugiego stopnia rakiety został zakończony. Za chwilę przetestowane zostaną dysze silników na paliwo stałe.

22:46 – wszystkie testy sterowania dyszami przebiegły bez problemu. Wypuszczono kolejny balon meteorologiczny w celu pomiaru prędkości wiatru w wyższych partiach atmosfery. Poprzedni pomiar wykazał, że w strefie, gdzie rakieta przekracza prędkość dźwięku, wiatr jest zbyt silny. Problemem przy dzisiejszym starcie mogą być także chmury i opady.

23:11 – oficerowie bezpieczeństwa skontrolowali system umożliwiający zniszczenie rakiety na wypadek, gdyby utracono nad nią kontrolę podczas lotu. Tymczasem warunki atmosferyczne nie zezwalają w tym momencie na start – wiatr jest za silny, a chmury zbyt gęste.

23:19 – zegary zatrzymały się teraz na 15 minut w pozycji T-5 minut. Kontrolerzy lotu ocenią teraz, czy wszystko jest gotowe do startu. Jest to również okazja do nadrobienia czasu w razie opóźnienia, jednak odliczanie przebiega zgodnie z planem. Otrzymano dane z balonu meteorologicznego – wiatr nieco się uspokoił i warunki zezwalają obecnie na start.

23:26 – przełączono satelitę Eutelsat W5 na wewnętrzne zasilanie. Pogoda w tym momencie sprzyja, przed startem jeszcze raz zostaną dokonane odczyty z kolejnego balonu meteorologicznego. Za chwilę dyrektor misji rozpocznie odpytywanie kontrolerów odpowiedzialnych za poszczególne systemy. Jeśli wszyscy wyrażą zgodę na start, za 6 minut odliczanie będzie kontynuowane.

23:30 – wszyscy kontrolerzy misji wyrazili zgodę na kontynuację. Odczytano wyniki pomiarów z ostatniego balonu meteorologicznego – wiatr nie przekracza dopuszczalnego limitu.

23:34 – wznowiono odliczanie! W tej chwili wszystko przebiega poprawnie, a pogoda jest sprzyjająca.

23:36 – rozpoczęto podnoszenie ciśnienia w zbiornikach paliwa do poziomu wymaganego do pracy silników. Jeszcze 3 minuty do startu.

23:39 – START!

T+1 minuta, 45 sekund – odrzucenie silników na paliwo stałe.

T+4 minuty, 10 sekund – pierwszy stopień wykonał swoje zadanie i został odrzucony.

T+4 minuty, 30 sekund – uruchomiony został drugi stopień rakiety.

23:52 (T+13 minut 18 sekund) – silnik drugiego stopnia wyłączył się. Rakieta znajduje się na wstępnej orbicie. Silnik zostanie jeszcze raz uruchomiony za kilkanaście minut – ten manewr umieści Eutelsata W5 na orbicie transferowej, z której satelita będzie potem manewrował, aby zająć swoją ostateczną pozycję na orbicie geostacjonarnej – 70,5 stopnia długości geograficznej wschodniej.

00:07 (T+28 minut, 28 sekund) – koniec! Silnik drugiego stopnia wyłączył się, co oznacza, że rakieta Delta 4 zakończyła swoje działanie. Kontrolerzy nie stwierdzili problemów. Satelita osiągnął orbitę transferową o apogeum 35012 km, perygeum 524 km i inklinacji 13.49 stopni do płaszczyzny równika. Odłączenie satelity od rakiety nastąpiło o godzinie 00:16 czasu polskiego.

Autor

Tomasz Lemiech