Misja satelity TIMED (Thermosphere, Ionosphere, Mesosphere, Energetics and Dynamics) została przedłużona o kolejne 3 lata, po których przewidziany jest kolejny rok na analizy wykonane już po zakończeniu działalności satelity. Misja kończyła się w styczniu 2004 roku.

Satelita TIMED od prawie dwóch lat bada regiony graniczne atmosfery ziemskiej. O jego misji Satelita TIMED gotowy do zbierania danych“>pisaliśmy. Pracował w okresie, kiedy aktywność słoneczna jest w pobliżu maksimum 11-letniego cyklu. Obecnie naukowcy przygotowują się do rozszerzenia misji o badanie, jak zmniejszająca się aktywność słoneczna wpływa na górne warstwy atmosfery, rejonie, który stanowi granicę między środowiskiem Ziemi a przestrzenią kosmiczną, gdzie energia słoneczna po raz wnika w środowisko ziemskie.

Wiedza o tym krytycznym regionie (MLTI – Mesosphere, Lower Thermosphere/Ionosphere) i jego zmienności ma ogromne znaczenie w naszym społeczeństwie, zależnym w dużej mierze od satelitarnej techniki i komunikacji. Posiadając ją możemy przewidzieć jaki będzie wpływ zmian na komunikację, śledzenie satelitarne, żywotność i niszczenie satelitów, a także na wchodzące w atmosferę sterowane pojazdy kosmiczne.

Zmiany w cyklu słonecznym mają znaczny wpływ na górne rejony atmosfery” – mówi Sam Yee z Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory w Laurel. – “Kiedy aktywność słoneczna zmienia się od maksimum do minimum, obserwujemy znaczne zmiany w promieniowaniu ultrafioletowym Słońca, intensywności i częstotliwości burz magnetycznych oraz w naturze cząstek wnikających w górne warstwy atmosfery. Rozszerzenie misji TIMEDa ma wielkie znacznie dla badania tych zmian oraz lepszego zrozumienia powiązań w łańcuchu energetycznym łączącym Ziemię i Słońce“.

W kolejnej fazie działalności, naukowcy misji TIMED skupią się na zbadaniu, jak zmiany cyklu słonecznego wpływają na promieniowanie, skład regionu MLTI, temperaturę, wiatry, zmiany sezonowe czy fale atmosferyczne, oraz jak wpływają na zaburzenia geomagnetyczne w górnych warstwach atmosfery. Zaobserwują również jak różne procesy chemiczne, elektrodynamiczne i dynamiczne oraz promieniowanie w górnych warstwach atmosfery zmieniają się pod wpływem zmniejszonego promieniowania słonecznego.

Działający od stycznia 2002 roku satelita TIMED zebrał globalne dane o podstawowej strukturze MLTI, temperaturze, ciśnieniu, wiatrach i składzie chemicznym oraz wykonał pomiary energii docierającej i wychodzącej z regionu.

TIMED to pierwsza misja, podczas której jednocześnie mierzymy wszystkie znaczące parametry, aby lepiej zrozumieć procesy, które kontrolują zmiany w górnych warstwach atmosfery” – powiedział Yee. W trakcie przedłużonej misji, satelitą będzie nadal kierować APL.

Autor

Anna Marszałek