Od dnia 27 marca 2002 roku na stronie domowej misji Mars Odyssey pojawia się Zdjęcie Dnia wykonane przez sondę Mars Odyssey.

Zdjęcia publikowane nie będą przechodzić uprzedniej obróbki. Będą one wykonywane przez instrument sondy o nazwie THEMIS (Thermal Emission Imaging System).

Nirgal Vallis

Nirgal Vallis – tak mówili Babilończycy na Czerwoną Planetę, tak też się nazywa widoczna na zdjęciu 500-kilometrowa dolina marsjańska na półkuli południowej. Zdjęcie wykonane przez instrument THEMIS sondy Mars Odyssey.

Autor

Andrzej Nowojewski