Connecticut stał się pierwszym Stanem wymagającym w swoich granicach instalowania osłon ograniczających emisję światła na boki i w niebo w prawie wszystkich nowych lampach ulicznych oraz wymiany osłon na nowe w lampach już eksploatowanych.

Zakres stosowania nowego prawa jest szeroki i nie ogranicza się jedynie do autostrad stanowych. Dotyczy on również każdej drogi oraz ulicy w 169 miastach i miasteczkach stanu Connecticut gdzie eksploatuje się w przybliżeniu 98% z łącznej liczby 189 000 lamp ulicznych zainstalowanych w tym stanie.

Szacuje się, że światła uliczne są odpowiedzialne za 35 do 50% sztucznie wytworzonej poświaty na niebie obserwowanej nad zamieszkałymi obszarami. Proces wymiany osłon w istniejących obecnie lampach ulicznych będzie realizowany stopniowo w miarę zużywania się ich osłon. Szacuje się, że potrwa od 15 do 20 lat ale zaletą takiego rozwiązania jest to, że prawie nic nie kosztuje. Nowe osłony ograniczające emisję światła w niepożądanych kierunkach kosztują dziś tyle samo ile osłony starej konstrukcji, umożliwiające lampom świecenie praktycznie we wszystkich kierunkach.

Intencją ustanowienia nowego prawa jest ograniczenie zużycia energii elektrycznej przy jednoczesnej redukcji bocznej poświaty pogarszającej widoczność oświetlanego terenu. Odpowiednia ustawa jednomyślnie przeszła przez obie izby parlamentu stanowego po sześciu latach starań kilku aktywistów walczących ze świetlnymi zanieczyszczeniami (light pollution).

To był doskonały przykład pokonywania sceptycyzmu i nieświadomości przez edukację, edukację i edukację” komentuje Bob Crelin z Branford. “Jeśli tylko wytłumaczysz ludziom o co tu chodzi, to mówią: O tak, oczywicie, to ma sens“.

Aktywista Cliff Haas z Rocky Hill dodaje, że “Piękno tego podejścia polega na eliminacji poświaty ze środowiska, a każde przyjazne dla oka źródło światła jest również przyjazne dla nieba“. Tekst prawa mogącego stać się wzorem dla innych jest publicznie dostępny.

Tak wygląda powierzchnia naszej planety nocą. Zanieczyszczenie światłem jest, jak widać, poważnym problemem.

Prace nad przyjęciem regulacji dotyczących świetlnych zanieczyszczeń zostały już zakończone w czterech innych Stanach, a są w toku w kolejnych 11. Connecticut jest jednak pierwszym stanem traktującym problem tak szeroko obejmując zakresem stosowania nowego prawa stanowego również światła miejskie.

Autor

Marcin Marszałek