Koło początku listopada w księgarniach powinny pojawić się tablice astronomiczne autorstwa Jana Desselbergera oraz Jacka Szczepanika, uzupełnione o przewodnik po gwiazdozbiorach. “W jednym tomie zawarliśmy tablice wielkości astronomicznych oraz danych o bliższych i dalszych ciałach niebieskich, atlas całego nieba, katalog gwiazd i innych ciekawszych obiektów i w końcu kalendarz astronomiczny na sześć najbliższych lat” – podkreśla Jan Desselberger. Już dziś po zwykłej cenie detalicznej (28 zł) można kupić pozycję w Internecie.

Przekazujemy w ręce Czytelników książkę zawierającą szeroki wachlarz informacji astronomicznych. Kierujemy ją zarówno do osób dopiero zaczynających interesować się niebem, jak i zaawansowanych amatorów, a nawet profesjonalistów zajmujących się popularyzacją tej gałęzi wiedzy” – zaznacza współautor Jan Desselberger. – “Książka ta nie jest podręcznikiem, może jednak stanowić materiał uzupełniający dla nauczycieli i uczniów na lekcjach astronomicznych podstaw geografii oraz fizyki w gimnazjach, liceach i na niektórych kierunkach studiów wyższych“.

Dokonując wyboru tematów i sposobu ich prezentacji wykorzystaliśmy wieloletnie doświadczenie w nauczaniu i popularyzacji astronomii, nabyte również w pracach przy organizacji corocznych ogólnopolskich olimpiad astronomicznych. Opracowaliśmy tę książkę pod kątem polskiego czytelnika, nie ograniczając się jednak tylko do zjawisk i obiektów możliwych do zaobserwowania z terenu Polski. Pod tym względem jest ona łatwiejsza w odbiorze od zagranicznych pozycji tłumaczonych na język polski, co najwyżej adaptowanych do polskich warunków obserwacyjnych, niekiedy jednak nawet ich nie uwzględniających“.

Dokładne poznanie nieba umożliwiają szczegółowe mapy wszystkich gwiazdozbiorów widocznych całkowicie lub choćby częściowo z naszej szerokości geograficznej, ale również nigdy nie wznoszących się ponad nasz horyzont. Gwiazdozbiory uszeregowano w kolejności alfabetycznej ich polskich nazw, co ułatwia szybkie ich odnalezienie przy nieznajomości nazw łacińskich. Orientację we wzajemnym usytuowaniu gwiazdozbiorów na sferze niebieskiej ułatwiają cztery mapy nieba równikowego i okołobiegunowego na wklejce. W połączeniu z tablicami położeń planet oraz zjawisk w układzie planetarnym, zawartymi w trzeciej części książki, Czytelnik znajdzie tu najważniejsze informacje pomocne w organizowaniu obserwacji astronomicznych“.

Autorzy pozycji są wieloletnimi popularyzatorami astronomii w prasie popularnonaukowej i mediach elektronicznych, związanymi z Planetarium Śląskim w Chorzowie oraz mającym tam swą siedzibę Komitetem Głównym Olimpiady Astronomicznej. Jan Desselberger prowadzi astronomiczne audycje radiowe połączone z zagadkami astronomicznymi w Radiu Katowice. Jacek Szczepanik pełni między innymi obowiązki sekretarza naukowego Olimpiady Astronomicznej.

Jan Desselberger, Jacek Szczepanik

Tablice astronomiczne z przewodnikiem po gwiazdozbiorach

Wydawca: Wydawnictwo PARK Bielsko-Biała, 2002

Cena det.: 28,00 zł.

165 mm x 210 mm, oprawa miękka

Od dziś pozycję można zamówić poprzez Internet na stronach AstroCD. W przypadku przelewu na konto z góry, można uniknąć kosztów przesyłki i nabyć pozycję po cenie detalicznej.

Poniżej prezentujemy pełną zawartość pozycji:

Część I – Tablice

 • Astronomiczne jednostki długości
 • Zakres rozmiarów i odległości astronomicznych
 • Astronomiczna skala jasności
 • Zakres jasności obiektów astronomicznych
 • Astronomiczne jednostki czasu
 • Czas gwiazdowy
 • Czas słoneczny
 • Podstawowe układy współrzędnych astronomicznych
 • Prawa ruchu planet / Konfiguracje planet
 • Ruch dzienny Słońca
 • Ruch roczny Słońca
 • Parametry fizyczne planet
 • Parametry fizyczne Księżyca
 • Mapa widocznej strony Księżyca
 • Indeks kraterów księżycowych
 • Indeks księżycowych obszarów równinnych
 • Księżyce planet
 • Wybrane planetoidy
 • Komety i meteoroidy
 • Parametry fizyczne Słońca
 • Podstawowe parametry fizyczne gwiazd
 • Rozkład gwiazd pod względem jasności
 • Klasyfikacja widmowa gwiazd
 • Najjaśniejsze gwiazdy nocnego nieba
 • Najbliższe gwiazdy
 • Podstawowe typy gwiazd zmiennych
 • Wybrane gwiazdy zmienne
 • Wybrane gwiazdy podwójne i wielokrotne
 • Wybrane planety innych gwiazd
 • Klasyfikacja galaktyk / Najbliższe galaktyki
 • Obiekty astronomiczne katalogu Messiera
 • Inne wybrane obiekty astronomiczne
 • Gwiazdozbiory
 • Nasza Galaktyka
 • Ewolucja gwiazd / Ewolucja Wszechświata
 • Ważniejsze wydarzenia w historii astronomii
 • Teleskopy
 • Symbole astronomiczne / Alfabet grecki
Część II – Przewodnik po gwiazdozbiorach

Przegląd najważniejszych informacji o wszystkich 88 gwiazdozbiorach północnej i południowej półkuli nieba, ilustrowany ich dokładnymi mapami oraz fotografiami ciekawszych obiektów astronomicznych.

Gwiazdozbiory uszeregowano alfabetycznie według ich polskich nazw. W nagłówku każdego gwiazdozbioru podano jego polską i łacińską nazwę, dopełniacz oraz trzyliterowy skrót nazwy łacińskiej, używane przy pełnych symbolach gwiazd, a także informacje o rozmiarach kątowych, liczebności i widoczności gwiazdozbioru.

W przypadku gwiazdozbiorów znanych już w starożytności przedstawiono krótki opis jego związku z mitologią, zaś dla nowożytnych – oprócz pochodzenia nazwy podano nazwisko twórcy gwiazdozbioru.

Szerzej opisano konstelacje zodiakalne, ich związki ze znakami Zodiaku i ruchem rocznym Słońca.

W tabelach zestawiono dla każdego gwiazdozbioru:

 • Najjaśniejsze gwiazdy – podstawowe informacje o ponad 600 najjaśniejszych gwiazdach do około 4 magnitudo lub słabszych, jeśli w gwiazdozbiorze brak jaśniejszych gwiazd.
 • Gwiazdy zmienne – podstawowe informacje o ponad 370 wybranych gwiazdach zmiennych.
 • Gwiazdy podwójne i wielokrotne – podstawowe informacje o ponad 300 wybranych gwiazdach podwójnych i wielokrotnych
 • Gromady gwiazd – podstawowe informacje o ponad 200 wybranych gromadach otwartych i kulistych gwiazd.
 • Mgławice – podstawowe informacje o ponad 50 wybranych mgławicach emisyjnych (dyfuzyjnych) i planetarnych.
 • Galaktyki – podstawowe informacje o blisko 130 wybranych galaktykach.
Część III – Kalendarium 2003–2008

W tej części Tablic Astronomicznych zawarto kalendarze, najważniejsze wydarzenia astronomiczne roku oraz tabele faz Księżyca i efemerydy planet – na lata 2003–2008.

Jako wydarzenia roku podano:

 • datę juliańską na początek każdego roku,
 • momenty początku astronomicznych pór roku,
 • momenty peryhelium i aphelium,
 • największe w każdym roku zbliżenie i oddalenie Księżyca od Ziemi,
 • zaćmienia Księżyca i Słońca,
 • maksymalne elongacji i koniunkcje planet dolnych ze Słońcem oraz przejścia przed tarczą słoneczną,
 • opozycje planet górnych do Słońca oraz ich koniunkcje ze Słońcem,
 • wzajemne koniunkcje (złączenia) jasnych planet: Wenus, Marsa, Jowisza i Saturna,
 • zakrycia planet przez Księżyc,
 • okresy obowiązywania czasu letniego.
W tabelach zestawiono:
 • dokładne momenty faz Księżyca i gwiazdozbiory, na tle których znajduje się on w tych momentach
 • współrzędne równonocne planet, ich jasność i odległość od Ziemi (dla Merkurego, Wenus i Marsa w odstępach 10-dniowych; dla Jowisza i Saturna w odstępach 20-dniowych; dla Urana, Neptuna i Plutona w odstępach 1-miesięcznych)
Wklejka
 • Mapa nieba okołobiegunowego północnego
 • Mapa nieba równikowego – rozkładówka
 • Mapa nieba okołobiegunowego południowego
Wybrane strony pozycji można obejrzeć na stronach AstroCD.

Autor

Marcin Marszałek