Od 22 do 29 marca 2006 roku na całym świecie będą prowadzone pomiary widoczności granicznej w ramach międzynarodowej akcji Globe at Night. Polski program pt. Ciemne Niebo również przyłącza się do tej ogólnoświatowej inicjatywy.

Za informację dziękujemy Stowarzyszeniu Polaris

We wrześniu 2005 roku uczestnicy I Kongresu Organizacji Astronomicznych w Chorzowie zdecydowali o przeznaczeniu środków zebranych z Ogólnopolskiej Akcji “1% na astronomię” na program “Ciemne Niebo”. Tym samym kwota ponad 1200 zł. została zainwestowana w pierwszy, polski projekt popularyzacji i edukacji społeczeństwa w zakresie ochrony walorów ciemnego nieba z przeznaczeniem do obserwacji astronomicznych.

Jego aktywność będzie można zobaczyć w najbliższych dniach przy okazji ogólnoświatowego programu Globe at Night, w postaci materiałów edukacyjnych jakie rozesłane zostały do ponad 40 losowo wybranych szkół średnich i gimnazjum na terenie całego kraju. Wybór ten nie był jednak bezcelowy, bowiem szkoły te noszą imię Mikołaja Kopernika, który blisko 500 lat temu obserwował to samo, polskie niebo, a które dzisiaj znika nam w łunach sztucznego światła…

Logo Astroprocent

Logo akcji Astroprocent – “1% na astronomię”.

Koordynatorzy “Ciemnego Nieba” liczą więc na reakcję nie tylko szkół i młodzieży, ale również mediów, do których rozesłany został podobny komunikat. Dodatkowym atutem jest fakt, że w ramach prowadzonej aktualnie akcji Globe at Night, każdy zainteresowany może wziąć udział w światowym pomiarze widoczności granicznej, a tym samym w promowaniu ciemnego nieba w Polsce, które zważywszy na historię, powinno być jednym z największych dóbr narodowych podlegającym większej ochronie, niż w innych krajach Europy.

Osoby zainteresowane materiałami akcji mogą je znaleźć na stronach Globe at Night oraz Ciemnego Nieba. Podobne dokumenty zostały również wysłane do organizacji jakie włączyły się do promowania akcji “1% na astronomię” w 2005 roku.

Komentarze i opinie na temat polskiej akcji można natomiast zgłaszać pod adresem e-mail: ciemneniebo@op.pl.

Autor

Anna Marszałek