W dniach 26-29 września 2013 r. odbędzie się VIII Ogólnopolskie Seminarium Studentów Astronomii (OSSA). W tym roku konferencja jest organizowana we Wrocławiu przez Koło Naukowe Studentów Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

OSSA co roku skupia studentów astronomii z całej Polski. Oprócz nich, na Seminarium pojawiają się doktoranci oraz miłośnicy tej pięknej nauki. Z roku na rok coraz więcej jest też osób związanych z astronautyką (są to głównie studenci kierunków technicznych zrzeszeni w astronautycznych kołach naukowych). Takie spotkania umożliwiają integrację polskich środowisk astronomicznych i astronautycznych, dla wielu stanowią także źródło inspiracji do własnych działań.

Głównym punktem programu konferencji będą 20-minutowe referaty uczestników prezentujące ich własne badania oraz projekty. Odbędzie się też kilka wykładów zaproszonych gości (zawodowych astronomów). Planowane są również dwie wycieczki rekreacyjno-integracyjne – jedna do wrocławskiego ZOO, druga do pobliskich Groblic. Nowością w tym roku będzie sesja plakatowa.

Aktualne informacje oraz formularz rejestracyjny są dostępne na stronie VIII OSSA. Rejestracja trwa do końca sierpnia. W tym roku zrezygnowano z opłaty konferencyjnej, uczestnicy muszą jednak załatwić sobie noclegi we własnym zakresie (dla chętnych możliwa jest rezerwacja – o takiej potrzebie należy poinformować przy rejestracji w polu „Pozostałe uwagi”).

Serdecznie zapraszamy!

Autor

Anna Kapuścińska