Satelitarne badania ziemskiej magnetosfery wkroczyły w nową erę. Po raz pierwszy w historii jest ona badana przez identyczne instrumenty rozmieszczone na czterech satelitach.

Sondy prowadzą badania obszaru nazywanego falą lub frontem uderzeniowym. Porównując ich dane naukowcy po raz pierwszy uzyskują trójwymiarowy obraz turbulentnego obszaru, w którym kończy się oddziaływanie magnetyczne Ziemi, a zaczyna oddziaływanie Słońca. W obszarze tym poruszające się z prędkościami dochodzącymi do miliona kilometrów na godzinę słoneczne protony i elektrony docierają do magnetosfery – magentycznego “bąbelka”, który otacza naszą planetę. W obszarze tym cząstki wiatru słonecznego są gwałtownie spowalniane.

Położenie i własności tego obszaru były wielokrotnie badane za pomocą sond kosmicznych. Stwierdzono na przykład niewielkie fluktuacje położenia frontu uderzeniowaego. To czym od połowy grudnia 2000 roku dysponuje system Cluster jest możliwość jednoczesnego badania wielu miejsc magnetosfery. Sondy kosmiczne przecinają front na przemian wychodząc i wchodząc w obszar ziemskiej magnetosfery.

Na podanej poniżej stronie można obejrzeć przykład obserwacji wykonanych przez system i przeanalizować jak różnią się od siebie pomiary wykonane przez każdy z satelitów.

Autor

Michał Matraszek