Naukowcy NASA wciąż starają się uzyskać jak najwięcej danych z eksperymentów, które zostały wykonane podczas ostatniej zakończonej tragicznie misji wahadłowca Columbia. W części z ponad osiemdziesięciu doświadczeń, które odbywały się na orbicie, dane były przekazywane jeszcze w trakcie trwania misji. Według pierwszych szacunków, dla tej grupy eksperymentów, zebrano 50 do 90 procent danych. W skład tej grupy wchodziły głównie eksperymenty fizyczne (badania procesu spalania, wytrzymałości materiałowej, fizyki płynów). Wyniki większości eksperymentów biologicznych miały zostać zebrane dopiero po lądowaniu, nie są więc dostępne.

Według raportu Office of Biological and Physical Research (OBPR) sprzęt użyty do eksperymentów okazał się prawie w stu procentach niezawodny. “Oprócz samych danych naukowych, które dostarczyła misja, ważny jest sukces operacyjny, który jest miarą możliwości prowadzania doświadczeń na pokładzie wahadłowca” – podkreśla David Liskowsky z OBPR.

O eksperymentach toczących się na Columbii Przebieg misji STS-107“>pisaliśmy. A oto podsumowanie wyników:

  • Naukowcy projektu Mechanics of Granular Materials – Mechanika Materiałów Ziarnistych (MGM) szacują, że na podstawie posiadanych danych uda im się zrealizować 50 do 60 procent celów. Podczas tego eksperymentu naukowcy badali zachowanie kolumn piasku w warunkach mikrograwitacji, niemożliwej do uzyskania na Ziemi. Zdobyta wiedza ma zostać użyta przy projektowaniu fundamentów budynków, gdyż ma pozwolić zbadać wpływ trzęsienia ziemi na ziarna piasku i ziemi
  • Prawie wszystkie dane zebrano w eksperymencie Critical Viscosity of Xenon – Krytyczna Lepkość Ksenonu. W zaprojektowanym przez National Institute of Standards and Technology doświadczeniu mierzone były zmiany lepkości ksenonu – czystego płynu o prostej strukturze i temperaturze krytycznej wynoszącej zaledwie parę stopni poniżej temperatury pokojowej. Dane mają służyć lepszemu zrozumieniu zachowania się substancji, które muszą łatwo przepływać podczas nanoszenia, a następnie zachować sztywność. Przykładem mogą być farby, albo bita śmietana
  • System nawigacji względem gwiazd, STARNAV spełnił swoje zadania, polegające na określaniu dokładnej wysokości statku, bez wcześniejszej znajomości jego położenia
  • Studenci biorący udział w projekcie STARS zrealizowali około 70 procent zadań, otrzymując podczas codziennych przekazów zdjęcia, filmy oraz dane o wilgotności i temperaturze. Ich doświadczenia dotyczyły badań w warunkach mikrograwitacji nad zwierzętami: mrówkami, pszczołami, jedwabnikami, larwami rybek, pająkami oraz badania wzrostu kryształów kobaltu i wapnia
  • Belgijski eksperyment Solar Constant Experiment (SOLCON) mierzył stałą słoneczną i jej zmiany zachodzące podczas cyklu słonecznego. Zakończył się sukcesem, dane potwierdzaj niezmienność poziomu stałej słonecznej i zgadzają się z danymi z innych instrumentów
  • Testowany system Low Power Transceiver (LPT) umożliwił jednoczesną komunikację i nawigację w przestrzeni kosmicznej. Ten mało kosztowny system może zapewnić lepsze i tańsze kierowanie satelitami podczas przyszłych misji
  • Mediterranean Israeli Dust Experiment (MEIDEX) uzyskał zdjęcia dymu wiszącego nad Puszczą Amazońską ilustrujące złożony związek między dymem a atmosferą oraz jego wpływ na pogodę i klimat

Ostateczne rezultaty eksperymentów będą znane w najbliższych miesiącach wraz z dalszą analizą uzyskanych danych.

Autor

Anna Marszałek