W poniedziałek, 28 kwietnia, rakieta Pegasus XL ma wynieść na orbitę obserwatorium Galaxy Evolution Explorer. Satelita ma zagłębić się historię Wszechświata, tak dokładnie jak żadna misja wcześniej.

Rakieta wraz z satelitą ma zostać uwolniona z odrzutowca na wysokości 11 887 metrów o godzinie 14:00. Trzystopniowa rakieta wysniesie satelitę na kołową orbitę o wysokości 688 kilometrów o nachyloną o 29 stopni do równika.

GALEX jest wyposażony w 19,7 metrowy teleskop bliskiego i dalekiego ultrafioletu. Ważący 276 kilogramów satelita ma rozpocząć badania naukowe pod koniec maja. GALEX ma pracować przez 28 miesięcy, jednak jego twórcy zaznaczają, że przyczyną są tylko ograniczenia finansowe misji.

Rakieta Pegasus XL, która wyniesie satelitę GALEX na orbitę zostanie uwolniona na wysokości prawie 12 kilometrów z odrzutowca Stargazer.

To będzie pierwsza misja, któa dokona przeglądu nieba w ultrafiolecie” – mówi James Fanson z JPL. – “Ultrafiolet to właściwie ostatni zakres promieniowania elestromagnetycznego, w którym nie wykonano przeglądu nieba. Ta misja wypełni tą lukę“.

Galaxy Evolution Explorer spełni kluczową rolę przy badaniu, jak powstały i jak funkcjonują galaktyki” – dodaje dr Anne Kinney z Office of Space Science przy NASA.

Jako że mamy dokonać przeglądu nieba, zbierzemy ogromną ilość danych, które zapewnią zajęcie społeczność naukowców przez dłuższy czas. Dane będą dotyczyć ewolucji galaktyk na przestrzeni 80 procent wieku Wszechświata” – mówi Fanson.

GALEX został specjanie zaprojektowany do mierzenia odległości od galaktyk i tempa formowania się gwiazd w nich. Ma pomóc złożyć do kupy obraz Wszechświata, jaki teraz widzimy: okeślić, w jaki sposób gwiazdy uformowały galaktyki, jak galaktyki ewoluowały w czasie i co powoduje powstawanie młodych gwiazd oraz ciężkich pierwiastków chemicznych” – kontynuuje. – “Wykonane dotychczas przeglądy nieba dokonane z Ziemi, dowodzą, że tempo formowania się gwiazd było szczególnie duże w pewnych szczególnych okresach. Dane są niezbyt precyzyjne, ale sugestywne. Ta misja została zaprojektowana, aby dokładnie określić czas tego procesu“.

W Kennedy Space Center pracownicy montują osłony wewnątrz satelity GALEX.

Start satelity został przełożony o miesiąc, gdyż podczas ostatecznego przeglądu satelity znaleziono niepodłączony łącznik. Konieczna była ponowna inspekcji całego satelity. Zamontowano również dodatkowe osłony termiczne instrumentów.

Autor

Anna Marszałek