Pomimo, że koniec stycznia i początek lutego jest w tym roku bardzo ciepły, to astronomiczna wiosna zacznie się jak zawsze w drugiej połowie marca. Tymczasem 18 lutego Słońce wstępuje w znak Ryb – ostatniego znaku zodiaku w roku słonecznym.

Dokładnie o godzinie 21:14, 18 lutego długość ekliptyczna Słońca wyniesie 330 stopni. W tym czasie nasza gwiazda będzie się znajdowała w gwiazdozbiorze Wodnika, a do Ryb przejdzie dopiero 12 marca, czyli na kilka dni przed początkiem wiosny.

W tytule stwierdziłem, że obecnie Słońce wstąpi w ostatni ze znaków zodiaku w roku słonecznym. Można by zatem pomyśleć, że rok może mieć różną długość! I rzeczywiście w astronomii wyróżniamy kilka różnych okresów określanych jako „rok”.

Przede wszystkim mamy zwykły rok kalendarzowy, trwający 12 miesięcy. Jest on mało naturalny, gdyż nie jest związany z żadnym ze zjawisk astronomicznych. Jego słabość widać bardzo wyraźnie już po kilku latach, gdyż dla wyrównania okresowości najważniejszych zjawisk na niebie wprowadza się lata przestępne.

Następnie mamy rok słoneczny (inaczej zwrotnikowy), czyli okres pomiędzy dwoma kolejnymi przejściami Słońca przez punkt Barana, czyli punkt równonocy wiosennej. Stąd moja uwaga, że obecnie zaczyna się ostatni ”miesiąc” roku słonecznego. Jego długość wynosi 365,2422 doby.

Ważnym pojęciem jest też rok gwiazdowy, czyli okres czasu między dwoma kolejnymi przejściami Słońca przez ten sam punkt na sferze niebieskiej. Trwa on nieco dłużej niż rok zwrotnikowy, bo 365,2564 doby i jest to ściśle związane z precesją i ruchem punktu Barana na sferze niebieskiej, a więc różnicami między przebywaniem Słońca w odpowiednim gwiazdozbiorze i znaku zodiaku.

Autor

Gabriel Pietrzkowski