Księżyc osiągnie ostatnią kwadrę 8 sierpnia minutę po północy. Świecić wtedy będzie około 10 stopni ponad wschodnim horyzontem, na tle konstelacji Barana.

Księżyc w tej fazie wschodzi mniej więcej w połowie nocy i świeci aż do rana. Tym razem ukaże się nad widnokręgiem około godziny przed północą (poprzedniego dnia). Do cywilnego świtu, czyli mniej więcej do 4:30, wzniesie się na około 50 stopni i znajdzie na południowym-zachodzie.

Kolejny wschód Księżyca wypadnie 8 sierpnia około 23:10. Faza Srebrnego Globu zmaleje z 50 do około 41 procent, jasność z -10,1 do -9,7 magnitudo.

W okolicy pierwszej i ostatniej kwadry dobrze obserwować można plastycznie oświetlone góry znajdujące się w pobliżu terminatora, czyli linii oddzielającej obszar oświetlony od nieoświetlonego. Wygląd tego rejonu jest każdego dnia zupełnie inny, warto w jego kierunku zwrócić lunetę.

Autor

Michał Matraszek