Kryształy magnetytu, wykrytego wewnątrz słynnego marsjańskiego meteorytu ALH84001, są jednak według naukowców dowodem na to, że na Marsie istniało kiedyś życie.

O wynikach pracy dwóch niezależnych zespołów NASA – Johnson Space Center oraz Ames Research Center – pisaliśmy już wcześniej.

Co nowego wniosły ostatnie publikacje? Kryształy znalezione w ALH84001 mają dość specyficzny, a wręcz unikatowy kształt: dwie wydłużonej, złożone razem czterościenne piramdki o ośmiowierzchołkowych ścianach, określonych po angielsku jako „truncated hexaoctahedral”. Według Kathie Thomas-Keprta, są to pierwsze kryształy o takiej strukturze, jakie udało się kiedykolwiek obserwować. Uważa ona, że są ewidentnym dowodem istnienia najstarszych znanych form życia. Współautor publikacji, Simon Clemett, tłuamczy fakt, że znalezione w ALH84001 magnetyty Fe3O4 datuje się na starsze od ziemskich, używając argumentu, iż Mars jest mniejszy od Ziemi (miałoby to być powodem szybszego rozwoju na nim życia).

Autor

Łukasz Wiśniewski