Docent Krzysztof Ziołkowski z Centrum Badań Kosmicznych PAN poinformował, że planetoida numer 27114 odkryta w 1998 roku otrzymała imię polskiego uczonego – filozofa, logika i matematyka prof. Jana Łukasiewicza.

Planetoida 27114 to niewielki obiekt o rozmiarach kilku kilometrów znajdujący się w głównym pasie planetoid między orbitami Marsa i Jowisza – okrąża Słońce w ciągu 5,8 lat. “Nazwy nowym planetoidom nadaje Komisja Nazewnictwa Międzynarodowej Unii Astronomicznej, która zbiera się coraz częściej ze względu na wzrastające tempo nowych odkryć” – przypomniał doc. Ziołkowski.

Jan Łukasiewicz (1978-1956) – logik, filozof, matematyk – był profesorem Uniwersytetu Lwowskiego i Warszawskiego, a od 1945 roku profesorem logiki matematycznej Irlandzkiej Akademii Nauk w Dublinie. Był jednym z twórców tzw. polskiej szkoły matematycznej, zajmował się m.in. logicznymi i filozoficznymi podstawami matematyki.

W kosmosie krąży już kilka “polskich” planetoid. Noszą one imiona wybitnych polskich twórców i uczonych: Adama Mickiewicza, Stanisława Lema, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Krzysztofa Pendereckiego a także Jan Heweliusza, Tadeusza Banachiewicza, Grzegorza Sitarskiego, Alfreda Tarskiego, Marii Curie- Skłodowskiej, Stefana Banacha. Międzynarodowa Unia Astronomiczna uhonorowała też poznańskich astronomów – Tadeusza Michałowskiego i Tomasza Kwiatkowskiego zajmujących się badaniem planetoid.

Autor

Łukasz Wiśniewski