Dane zebrane na Marsie przez łazik Curiosity wskazują na to, że pod pewnymi warunkami słona woda może istnieć na powierzchni planety.

Wniosek ten wysnuto po prawie dwuletnich obserwacjach pogody w kraterze uderzeniowym na równikowym obszarze planety. Dwóm naukowcom, będącym członkami zespołu NASA, udało się pokazać, że w pewnych okolicznościach, przez kilka godzin dziennie, na Marsie mogą panować warunki umożliwiające uzyskanie płynnej solanki. Jej istnienie na Marsie może wyjaśniać zjawisko obserwowane przez orbitery, tzw. RSL (ciemne smugi na zboczach, które pojawiają się i powiększają podczas ciepłego okresu na planecie).

Woda jest także niezbędnym warunkiem występowania życia, a na Ziemi organizmy są w stanie dostosować się ani rozwijać w ekstremalnie zasolonych wodach. Jednakże naukowcy sądzą, że warunki panujące na Marsie są zbyt surowe, aby mogło występować tam życie. Mars jest zimny, ekstremalnie suchy i ma 200 razy mniejsze ciśnienie atmosferyczne niż Ziemia. Czysta woda na powierzchni zamarzłaby lub wyparowała w ciągu kilku minut. Woda na Marsie może zarówno zamarzać, jak i parować z powodu bardzo niskiego ciśnienia atmosferycznego na tej planecie.

Jednakże w 2008 roku sonda kosmiczna Phoenix zidentyfikowała nadchlorany w próbkach gleby biegunowej. Nadchlorany są rzadkie na Ziemi, wiadomo jednak, że absorbują wilgoć z atmosfery i obniżają temperaturę topnienia wody. Powszechne występowanie nadchloranów sprawia, że istnieje możliwość istnienia wody w stanie ciekłym na Marsie.

Łazik Curiosity potwierdził istnienie nadchloranów w glebie równikowej i zapewnił możliwość dokładnej obserwacji względnej wilgotności i temperatury gruntu przez cały rok. Mając do dyspozycji te dane udało się ustalić, że płynna solanka może dziś istnieć na Marsie.

Mimo, że słona woda na Marsie może nie zapewniać życia, może mieć pozytywny wpływ na przyszłe załogowe misje, które będą wymagały stworzenia na planecie samopodtrzymujących się źródeł wody i tlenu. Istnieje także prawdopodobieństwo istnienia życia na Marsie w odległej przeszłości. Aby dowiedzieć się jednak, co wydarzyło się 4 miliardy lat temu, musimy najpierw zrozumieć początkowe warunki panujące na Marsie.

Autor

Weronika Łajewska