Firma Iridium Satellite ogłosiła w zeszłym tygodniu, iż zakończyła przejmowanie systemu komunikacyjnego Iridium i planuje go uruchomić na nowo w przeciągu kilku tygodni. Firma kupiła system za 25 milionów dolarów.

Poprzedni właściciel systemu Iridium, firma Iridium LLC, ogłosiła bankructwo w 1999 roku i na początku tego roku przestała świadczyć usługi. Od tego czasu szukano inwestora, który zapobiegłby spaleniu 88 satelitów (wartych 5 miliardów dolarów) w atmosferze.

Iridium Satellite zapowiada, iż chce przywrócić świadczenie usług komunikacyjnych przed końcem pierwszego kawartału 2001 roku.

Nowy właściciel nie planuje wchodzić z ofertą na rynek masowy. System Iridium ma służyć specyficznym grupom odbiorców związanych z lotnictwem, żeglugą, wydobyciem gazu i ropy naftowej, leśnictwem, reagowaniem na zagrożenia, itp. Nowy właściciel pragnie w swej polityce marketingowej bazować na specyfice systemu Iridium, to jest na możliwości odbierania i nadawania głosu i danych z każdego miejsca na Ziemi.

Aktualnie system Iridium składa się z sieci 66 satelitów. Wystrzelono 88, ale część nie działa. Jeden satelita został spalony w atmosferze 29 listopada, jednak jego rolę przejmuje już satelita zapasowy. Iridium Satellite planuje też wystrzelenie siedmiu dodatkowych satelitów, co powinno zapewnić bezproblemowe funkcjonowanie systemu przez najbliższych siedem lat.

Autor

Marcin Marszałek