NASA oficjalnie ogłosiła, że prom Discovery pozostanie połączony z ISS jeden dzień dłużej. Dodatkowy dzień został dodany po trzecim spacerze kosmicznym (jako dziesiąty dzień misji) i jest przeznaczony na przenoszenie zaopatrzenia z promu na stację. Dodatkowo, woda wygenerowana przez prom tego dnia, wystarczy zamieszkującym stację astronautom na 20 dni. Na podstawie zakończonych analiz fazy startu, agencja ogłosiła również, że prom jest gotów do powrotu, który wypada 8 sierpnia 2005 roku. Żadne z uszkodzeń osłony termicznej nie zostało ocenione jako zagrażające bezpiecznemu powrotowi.

Autor

Anna Marszałek